Teenuste osutamise tingimused

1. TEENUSELE REGISTREERIMINE
1.1. Kliendil on võimalik registreerida ennast Recovery Clinic OÜ (edaspidi teenusepakkuja) konsultatsioonile, füsioterapeudi vastuvõtule, protseduurile jm teenusele (edaspidi teenus) Tallinnas Ravi 5 aadressil eelnevalt ette helistades või telefoni teel numbril +372 552 5338 või kodulehekülje www.recoveryclinic.ee kaudu, või e-maili info@recoveryclinic.ee teel;
1.2. Kliendi registreerimisel teenuse osutamiseks loetakse Teenusepakkuja ja Kliendi vahel sõlmituks teenuse osutamise leping. Teenuse osutamise lepingu alusel on Kliendil õigus saada teenust registreeritud ajal, kui teenuse osutamine on võimalik ja kui ei esine teenuse osutamist takistavad/välistavad asjaolusid;
1.3. Teenuse osutamise lepingu moodustavad käesolevad üldtingimused, Kliendiga suuliselt või kirjalikult sõlmitud leping, ning Teenusepakkuja juures kehtivad ja Kliendile teatavaks tehtud korrad, eeskirjad ja nõuded (kaebuste lahendamise kord, tasuliste teenuste osutamise kord, delikaatsete isikuandmete väljastamise kord jne);
1.4. Teenusele registreerimisega nõustub Klient järgima teenuse osutamise tingimusi.

 

2. TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED
2.1. Klient peab talle osutatava teenuse eest tasuma vastavalt Teenusepakkuja poolt kehtestatud hinnakirjale.
2.2. Teenuste osutamiseks ei ole vajalik saatekiri.
2.3. Teenuse osutamiseks vastava tervisliku seisundi eest vastutab Klient.
2.4. Teenusepakkujal on õigus nõuda Kliendilt tasulise teenuse eest mõistlikus ulatuses ettemaksu.

2.5. Teenusepakkujal on õigus hinnakirja muuta. Hinnakirja muutmisel kehtib Kliendile teenuse hind teenusele registreerimise hetkel.

 

3. BRONEERINGU MUUTMISE JA TÜHISTAMISE TINGIMUSED
3.1. Kui Klient jätab füsioteraapia või MMS teenusele ilmumata ja ei tühista visiiti hiljemalt 24 tundi (teiste teenuste puhul kehtib 12 tundi) enne kokkulepitud aega, kuulub Kliendi poolt tasumisele 100% teenuse hinnast. Kui Klient hilineb teenusele kuni 20 minutit, lüheneb selle aja võrra teenuse kestvus ja tasuda tuleb täishind. Hilinemisel enam kui 20 minutit on Teenusepakkujal õigus teenuse osutamisest loobuda ja tasuda tuleb täishind. Juhul, kui Klient viivitab tasumisega, on Teenusepakkujal õigus nõuda viivist 0,05% päevas tasumata summalt iga viivitatud päeva eest kuni summa täieliku tasumiseni. Teenusepakkujal on õigus loovutada nõuded Kliendi vastu inkassoteenust osutavale ettevõttele.
3.2. Juhul, kui Klient on teenuse eest tasunud (nt. 10x kaart), kuid loobub teenusest, ei ole Teenusepakkujal kohustust Kliendile tema poolt tasutud summasid tagastada.
3.3. Teenusepakkujal on õigus keelduda Kliendile teenuse osutamisest s.h teenuse osutamisele registreerimisest, kui klient ei ole tasunud ettenähtud summasid s.h Kliendil on võlgnevus teenuse osutaja ees või teenuse osutamine on vastuolus lepingu üldtingimustega või esinevad muud õigusaktides sätestatud asjaolud.

 

4. MAKSEVIISID

4.1. Kaardimaksed, pangalink, sularaha, kinkekaardid ja Stebby vautšerid

Recovery Clinic OÜ

Scroll to Top