Palvelun tarjoamisen ehdot

1. REKISTERÖITYMINEN
1.1. Asiakas voi rekisteröityä Recovery Clinic OÜ:n (jäljempänä palveluntarjoaja) konsultaatioon, fysioterapeutin ajanvaraukseen, hoitoihin ja muihin palveluihin (jäljempänä palvelu) Tallinnassa osoitteessa Ravi 5, etukäteen soittamalla numeroon +372 552 5338, kotisivun www.recoveryclinic.ee kautta tai sähköpostilla info@recoveryclinic.ee;
1.2. Kun asiakas on rekisteröitynyt palveluun, katsotaan palvelusopimus palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä solmituksi. Asiakkaalla on palvelusopimuksen perusteella oikeus saada palvelu ilmoitettuna ajankohtana, jos palvelun tarjoaminen on mahdollista ja jos palvelun tarjoamisen estäviä/poissulkevia seikkoja ei ole;
1.3. Palvelusopimus koostuu näistä yleisistä ehdoista, asiakkaan kanssa suullisesti tai kirjallisesti tehdystä sopimuksesta sekä palveluntarjoajalle voimassa olevista ja asiakkaalle tiedoksi annetuista menettelyistä, säännöistä ja vaatimuksista (valitusten käsittelymenettely, maksullisten palvelujen tarjoamisen menettelytavat jne.);
1.4. Rekisteröitymällä palveluun asiakas sitoutuu noudattamaan palvelun ehtoja.

2. PALVELUN TARJOAMISEN EHDOT
2.1. Asiakkaan tulee maksaa hänelle tarjotusta palvelusta palveluntarjoajan vahvistaman hinnaston mukaisesti.
2.2. Palvelun tarjoamiseen ei tarvita lähetettä.
2.3. Asiakas on vastuussa terveydentilansa sopivuudesta palvelun suorittamiseksi.
2.4. Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia asiakkaalta kohtuullinen ennakkomaksu maksullisesta palvelusta.
2.5. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnastoa. Hinnastoa muutettaessa on asiakkaalle voimassa hinta, joka oli palveluun rekisteröitymisen hetkellä.

3. VARAUSTEN MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT
3.1. Mikäli asiakas ei saavu fysioterapiaan tai MLS-hoitoon eikä peru käyntiä vähintään 24 tuntia (muissa palveluissa 12 tuntia) ennen sovittua aikaa, on asiakkaan maksettava 100% palvelun hinnasta. Jos asiakas myöhästyy palvelusta enintään 20 minuuttia, palvelun kesto lyhenee tällä ajalla ja tulee maksaa koko hinta. Asiakkaan myöhästyessä yli 20 minuutin palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa palvelu ja asiakkaan on maksettava täysi hinta. Mikäli asiakas viivästyy maksun suorittamisessa, palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyskorkoa 0,05% vuorokaudessa maksamattomasta summasta jokaiselta viivästyspäivältä, kunnes summa on maksettu kokonaisuudessaan. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää asiakkaaseen kohdistuvat saatavat perintäpalveluja tarjoavalle yritykselle.
3.2. Mikäli asiakas on maksanut palvelun (esim. 10x kortti), mutta peruuttaa palvelun, palveluntarjoaja ei ole velvollinen palauttamaan asiakkaalle maksettuja summia.
3.3. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta asiakkaalle, mukaan lukien rekisteröityminen palvelun tarjoamiseen, jos asiakas ei ole maksanut määrättyjä summia, mm. jos asiakas on velkaa palveluntarjoajalle tai palvelun tarjoamisesta, tai palvelu on yleisten sopimusehtojen vastainen tai on muita laissa säädettyjä palvelua estäviä olosuhteita.

4. MAKSUEHDOT
4.1. Korttimaksut, pankkilinkki, käteinen, lahjakortit ja Stebby-voucherit.
Recovery Clinic OÜ

Vieritä ylös